[Profile] Title="mtDNA sequences in the Senegalese Mandenka (hypervariable region 1)" #Data from : #Graven, L., Passarino, G., Semino, O., Boursot, P., Santachiara-Benerecetti, A. S., #Langaney, A., and Excoffier, L., 1995, Evolutionary correlation between #control region sequence and RFLP diversity pattern in the mitochondrial genome #of a Senegalese sample, Mol. Biol. Evol. 12(2):334-345 NbSamples=1 GenotypicData=0 DataType=DNA LocusSeparator=NONE MissingData='?' [Data] [[Samples]] SampleName="Mandenka" #Reference: Graven et al. 1995 Mol. Biol. Evol. 12:334-345. SampleSize=119 SampleData= { 01 6 ATTAGCACCCAAAGCTAAGATTCTAATTTAAACTATTCTCTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACTATCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCATCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCTTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCCC 02 2 ???????????????????????????????????????????TCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCCATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCATCCTTAACAGTACATGGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCC? 03 10 ??????????????????????????TTTAAACTATTCTCTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATCTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCATACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCCC 04 1 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCCCCTCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCATCCTTAACAGTACATGGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTCCTCGTCCCCATGGATGACCCCC? 05 1 ???????????????????????????????????TTCTCTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCACCCTTAGCAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCCC 06 4 ??????????????????????????TTTAAACTATTCTCTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCCATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATCGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGTCA-CCCCTCACCCACTAGGATACCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCACGGATGACCCCC? 07 1 ????????????????????TTCTAATTTAAACTATTCTCTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCA??????????????????????????????ATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCGACCCTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCCC 08 2 ??????????????????????????????????????TCTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGCACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCTCCCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGTCA-CCCCTTACCCATTAGGATATCAACAAACCTACCCGCCCTTAACAGTACATAGCACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCC? 09 1 ?????????????????????TCTAATTTAAACTATTCTCTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATCGTACGGTACCATAAATACTTCACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATACCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCC?? 10 7 ??????????????????????????????AACTATTCTCTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCCC 11 2 ????????????????????????????????CTATTCTCTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATCGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATACCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCCC 12 7 ??????????????????????????????????????????TTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCTCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAGGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCCC 13 1 ????????????????????????????????????????TGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATCTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCATACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCACGGATGACCCCCC 14 1 ??????????????????????????????????????????TTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGCACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCTCCCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTTACCCATTAGGATATCAACAAACCTACCCGCCCTTAACAGTACATAGCACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCC? 15 2 ???????????????????????????????????????????????????????????????????GTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTTACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCC? 16 3 ??????????????????????????TTTAAACTATTCTCTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCCC 17 1 ????????????????????TTCTAATTTAAACTATTCTCTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATCTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCATACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGA?????? 18 3 ????????????????????????????????????????TGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGCACGGTACCATAAATACTTAACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCTCCCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTTACCCATTAGGATATCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGCACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGAT???????? 19 1 ??????????????????????????????????????TCTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACAGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCCCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGTCA-CCTCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGCACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCACGGATGACCCCC? 20 1 ??????????????????????????????????????????????????????????????????GGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACAGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCCCCTCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGTCA-CCTCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGCACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCACGGATGACCCCCC 21 2 ???????????????????????????????ACTATTCTCTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACAGTACCATAAATACTTGACTACCTGTAGTACATAAAAACTCAAC--CCACATCAAAA-----CCCTGCCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTGTCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATACCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGCACATAAAGTCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCCC 22 1 ???????????????????????????????ACTATTCTCTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCCTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTTACCCACTAGGATACCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGCACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCCC 23 3 ?????????????????????????ATTTAAACTATTCTCTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATCGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAGCCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCGATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATACCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTCACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCCC 24 1 ????????????????????????????????????????????????????????????????????TACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGCACAGCAATCAACCCTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGCCCCCATGGATGACCCCC? 25 3 ??????????????????????????????AACTATTCTCTGTTCTTTCATGGGGAAGCGGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGCACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCTCCCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTTACCCATTAGGATATCAACAAACCTACCCGCCCTTAACAGTACATAGCACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCCC 26 1 ??????????????????????????????AACTATTCTCTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCAACATGAATATTGCACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCTCCCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTTACCCATTAGGATATCAACAAACCTACCCGCCCTTAACAGTACATAGCACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCCC 27 2 ?????????????????????????????AAACTATTCTCTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTATCCATCCTTAACAGTACATGGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCCC 28 3 ???????????????????????????????????TTCTCTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATCTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACAGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAA???????????CCCCCATGCTTACAAGCAAGCACAGCGATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTGCCCATCCTTAACAGTACATAGCACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTTGTCCCCATGGATGAC????? 29 2 ????????????????????????????????CTATTCTCTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGCACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAA????????????????????????????????????????????????????????????????????????CCAAAGCCA-CCCCTTACCCATTAGGATATCAACAAACCTACCCGCCCTTAACAGTACATAGCACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCCC 30 1 ??????????????????????????????AACTATTCTCTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGCACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAC--CCACATCAAAA-----CCCTCCCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTTACCCATTAGGATATCAACAAACCTACCCRCCCTTAACAGTACATAGCACATAAAACCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCC? 31 1 ??????????????????????????????????????TCTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCA???????????????CCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCATCCTTAACAGTACATGGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCCC 32 1 ??????????????????????????????????????????TTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCAACATGAATATTGTACAGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAACAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTGCAGTCAAATCCTTTCTCGCCCCCATGGATGACCCCCC 33 2 ?????????????????????????????????????????????TTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATCGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCTCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGCCCCCAT???????????? 34 1 ?????????????????????????????????????????????????????????GCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATCGTACGGTACCATAAATACTTGACTACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCGCCCTTAACAGTACATAGCACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGCCCCCATGGATGACCCCCC 35 2 ??????????????????????????????????????????????????????????????????GGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCAACATGAATATTGCACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCTCCCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTTACCCATTAGAATATCAACAAACCTACCCGCCCTTAACAGTACATAGCACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCC? 36 1 ??????????????????????????????????????????????????????????????????GGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCCATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAACCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAGGCCA-CCCCTTACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCCC 37 2 ??????????????????????????????????????TCTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAATCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCCCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCCC 38 1 ?????????????????????????????????????????????TTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATCGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGCACATAGCACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGCCCCCATGGATGACCCCCC 39 1 ??????????????????????????????????????????????????????????????????GGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCTCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGCCCCCATGGATGACCCCCC 40 3 ????????????????????????????????????TCTCTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCAGCATGAATATTGCACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCTCCCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTTACCCATTAGGATATCAACAAACCTACCCGCCCTTAACAGTACATAGCACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCC? 41 1 ??????????????????????????????????????????????????????????????????GGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATCTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAACAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCATCCTTAACAGTACATGGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCCC 42 1 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCATACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCCC 43 1 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????CCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATCGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCTAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGCACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGCCCCC?????????????? 44 2 ??????????????????????????????????????????????????????????????????GGTGCCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCAACATGAATATTGTACAGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAACAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAGACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTTCAGTCAAATCCCTTCTCGCCCCCATGGATGACCCCCC 45 2 ???????????????????????????????????TTCTCTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGCACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCTCCCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTTACCCATTAGGATATCAACAAACCTACCCGCCCTTAACAGTACATAGCACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCC??? 46 1 ?????????????????????????????????????CTCTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGCACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCC? 47 1 ??????????????????????????????????????????????????????????????????GGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCAGCATGAATATTGCACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCTCCCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTTACCCATTAGAATATCAACAAACCTACCCGCCCTTAACAGTACATAGCACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCC?????????????? 48 2 ????????????????????????????????????????TGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTGCCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTTACCCACTAGGATACCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCC? 49 1 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATTAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCTACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCTTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCCC 50 1 ????????????????????TTCTAATTTAAACTATTCTCTGTTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAACAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGCCCCCATGG?????????? 51 1 ??????????????????????????????????????????????????????????????????GGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAACAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCATCCTTAACAGTACATGGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCCC 52 3 ???????????????????????????????????????????????????????AAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGCACGGTACCATAAATACTTAACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCTCCCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTTACCCATTAGGATATCAACAAACCTACCCGCCCTTAACAGTACATAGCACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCC?? 53 1 ??????????????????????????????????????????TTCTTTCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGAATATCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCC? 54 2 ??????????????????????????????????????????????????????????????????GGTGCCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTTACCCACTAGGATACCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCC? 55 1 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????AACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGCCCCCATGGATGACCCCCC 56 2 ??????????????????????????????????????????????????????????????????GGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCTCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGCCCCCATGGATGACCCCCC 57 1 ???????????????????????????????????????????????????GGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATCGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCCCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAG?ATATCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGYACATAGYACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGYCCCCATGGATGACCCCCC 58 1 ???????????????????????????????????????????????TCATGGGGAAGCAGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATACCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGTCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGATGACCCCC? 59 2 ??????????????????????????????????????????????????????????????????GGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCCCCTCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTCACCCACTAGGATATCAACAAACCTACCCACCCTTAACAGTACATAGTACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGTCCCCATGGAT???????? 60 1 ???????????????????????????????????????????????????????????AGATTTGGGTACCACCCAAGTATTGACTCACCCATCAACAACCGCTATGTATTTCGTACATTACTGCCAGCCACCATGAATATTGTACGGTACCATAAATACTTGACCACCTGTAGTACATAAAAACCCAAT--CCACATCAAAA-----CCTTCCCCCCATGCTTACAAGCAAGTACAGCAATCAACCTTCAACTATCACACATCAACTGCAACTCCAAAGCCA-CCCCTTACCCATTAGGATATCAACAAACCTACCCGCCCTTAACAGTACATAGCACATAAAGCCATTTACCGTACATAGCACATTACAGTCAAATCCCTTCTCGCCCCCATGGATGACCCCC? } [[Structure]] StructureName="New Edited Structure" NbGroups=1 Group={ "Mandenka" }